افزايش بيش از حد شمار آهو در شيراحمد
ايرن – محمد محمد پور: به علت افزايش شمار آهو در زيستگاه شيراحمد ، سازمان محيط زيست مجوز انتقال آهو از اين زيستگاه را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاري مستقل محيط زيست ايران، معاون محيط طبيعي استان خراسان رضوي با اعلام اين خبر، گفت:" ما با افزايش شمار آهو در اين زيستگاه رو به رو هستيم. به همين خاطر با هماهنگي سازمان محيط زيست، مقرر شد شماري از جمعيت آهو در اين زيستگاه به زيستگاه هاي ديگر استان انتقال يابد."
علي تقي پور در گفت و گو با ايرن خاطرنشان کرد:" تنها مجوزي که در حال حاضر به دست ما رسيده انتقال آهو از اين زيستگاه به زيستگاه هايي در داخل استان است و نه خارج استان."
به گفته مقامات محلي افزايش جمعيت آهو در اين زيستگاه باعث فقر پوشش گياهي آن شده است.
زيستگاه شيراحمد هم اکنون بيش از 3000رأس آهو را در خود جاي داده است. در استان خراسان رضوي ، علاوه بر اين زيستگاه ، مناطق رئيسي، هلالي، هنگام، افتخاري، پروند و جنگل خواجه نيز زيستگاه آهو به شمار مي آيند.
شمار آهو در زيستگاه شيراحمد به قدري افزايش يافته که قرار است 400 رأس آهو از اين زيستگاه به زيستگاههاي يوز انتقال يابند. اين در حالي است که در جريان سيل ارديبهشت امسال نيز حدود 350 رأس آهو در اين زيستگاه تلف شده اند.منبع: www.iren.ir