نام:موش مار_Rat Snake

نام علمی: Elaphe obsoleta

خانواده: Colubridae

سایز نهایی:بین 1.4 متر تا 1.9 متر

مشخصات:پوزه ی گرد و مثلثی شکل از نشانه های بارز این مار است.
تنوع رنگی در این نوع مار مشاهده میشود.به ترتیبی که از چند نژاد تشکیل شده است و هر نژاد بسته به جا و زاد گاه خود رنگ و گونه ای متواوت دارد.
black rat snakejuvenile black rat snakeyellow rat snake

تغذیه:در طبیعت به موش های صحرایی علاقه دارند.در صورت نگه دار یمیتوان انها را با همین رژیم غذایی تغذیه کرد.

تولید مثل:در اسارت غیر ممکن است.

زیستگاه:مناطق مرطوب و جنگلی

خواستگاه:ایلات متحده