نام:ایگوانای سنگی ترکیه_Turks and Caicos rock iguana

نام علمی: Cyclura carinata

خانواده: Iguanidae

سایز نهایی:770 میلی متر.

مشخصات:رنگ این سوسمار مایل به خاکستری میباشد.فلس های روی بدن به نسبت بزرگ میباشد.همچنین فلس های سر بزرگ است.
مهره های پشت کمر و گردن برای جنس نر محکم تر و بلند تر میباشد.

تغذیه:میوه ها و ساقه ی درختان.سخت پوستان_حشرات

تولید مثل:ماده میتواند ت 8 عدد تخم در لانه ی شنی قرار دهد.تخم ها بعد از گذشت 3 ماه باز میشوند.

زیستگاه:مناطق پست و شنی و هموار.جزیره ها

خواستگاه:غرب ترکیه_جزایر کارایب

طول عمر:20 سال