نسل آهو در يزد در خطر انقراض است
ايرن – محمد محمد پور: نسل آهو در استان يزد با خطر انقراض رو به رو است.

به گفته يک مقام محلي، نسل آهوي ايراني در استان يزد به دليل خشکسالي، تخريب زيستگاه و شکار غيرمجاز در خطر انقراض قرار دارد.
اين مقام مسوول که مايل نبود نامش فاش شود، افزود:" نسل قوچ و ميش نيز در اين استان تهديد مي شود."
وي در گفت و گو با ايرن تأکيد کرد که براي حفظ گونه آهو در يزد بايد اقدامات حفاظتي بيشتري انجام داد و زيستگاه کالمند را به سرعت تجهيز کرد.
بر اساس آمارهاي ارايه شده از سوي سازمان محيط زيست، در مناطق کالمند، بهادران و بوروئيه خاتم استان يزد حدود 400 رآس آهو زيست مي کنند.
پيش تر مسوول روابط عمومي اداره محيط زيست يزد به ايرن گفته بود:"بر اساس آخرين سرشماري انجام گرفته تنها 384 راس آهو در زيستگاه کالمند يزد سکونت دارند. اين سرشماري اسفندماه سال گذشته انجام شده و کاهش شمار آهو در اين زيستگاه به علت خشکسالي بوده است."
بر اساس گفته هاي مقامات محلي، خشکسالي هفت سال اخير در استان يزد باعث شده تا شمار برخي گونه ها در زيستگاه هاي اين استان کاهش نگران کننده اي داشته باشد.
زيستگاه کالمند يزد به منظور حفظ شرايط زيستگاهي مناسب براي پرنده هوبره و همچنين گونه هاي آهو و زاغ بور، در سال 1369 حفاظت شده اعلام شد.

www.iren.ir