دمل یا آبسه سینوس امری شایع در پرندگان است که به دلیل وارد شدن باکتری یا عفونت های ویروسی در گونه هایی مانند قناری و در اثر کمبود ویتامین آ در گونه هایی مثل طوطی خاکستری ( کاسکو) ایجاد می شود.

همچنین گاهی در اثر مبتلا شدن پرنده به بیماریهای قارچی و باکتریایی شاهد عفونت های ثانویه می شویم که آبسه سینوس یکی از این موارد است.

درمان آبسه سینوس نیاز به شستشو کامل محفظه بینی و استفاده از آنتی بیوتیک تجویزی دامپزشک و یا درمان ضد قارچ دارد.

دقت در رژیم غذایی بسیار مفید است.

ترجمه:شهرزاد