شناور وسيله اي بوده كه بيشتر از پلاستيك ساخته شده و روي اب قرار ميگيره و باعث ميشه ماهيگير با ديدن اون متو جه حمله ي ماهي به قلابش بشه
اين شناور ها در انواع مختلفي ساخته ميشن كه هر كدوم براي شرايط متفاوتي ساخته شده
در اينده بيشتر در مورد انواع اون مينويسم.