اكثر ماهيگير ها و مردم عادي ميدونند كه سرب بعلت وزنش براي فرستادن طعمه به عمق اب استفاده ميشه حالا چرا سرب؟
سرب نسبت به بيشتر فلزات از چگالي بيشتر داره پس وزن بيشتري رو در يك فضاي يكسان داره البته بايد بدونيد كه تنگستن نسبت به سرب چگالي بيشتري داره و سنگينتره
بنابر اين تنگستن رو بصورت خمير ميسازند كه ماهيگير با حالت دادن اون ميتونه به هر شكلي كه ميخاد ازش استفاده كنه
سرب رو هم در اشكال مختلف ميسازند كه ماهيگير بسته به نوع ماهيگيريش و شرايط موجود از نمونه هاي مختلف اون استفاده ميكنه!!!