مرغ عشق آبی ماسک دار:


مرغ عشق ماسک دار از گونه های محبوب مرغ عشق در دنیاست و مانند سایر مرغ عشق های ماسک دار بوده با این تفاوت که پوشش پرهایش آبی است.

آبی پرهایش از آبی روشن بوده تا آبی سیر.مرغ عشق آبی ماسک دار گونه حیات وحش است ولی نگهداری آن بعنوان پت خانگی نیز امری مطلوب است.

مانند سایر مرغ عشق ها این آبی کوچک نیز فعال , پر انرژی و اجتماعی است. توصیه می شود این پرنده بصورت تک نگهداری نشود.


مرغ عشق هلندی:

مرغ عشق با جهش رنگی آبی روشن که در دنیا محبوب است مرغ عشق هلندی نام دارد.

دلیل این رنگ آمیزی در این طوطی کاهش پیگمنت های قرمز و زرد است.پیشانی , چانه و صورت این مرغ عشق کرمی رنگ است و نوار نارنجی رنگی از سر رد شده است.

این کوچولوی زیبا دوست داشتنی بوده و به توجه و در جمع بودن نیاز دارد.


مرغ عشق آبی صورت سفید:

اینگونه مرغ عشق نیز در اثر جهش ژنتیکی حاصل می شود تا سال 198 اینگونه مرغ عشق کشف نشده بود و با سایر مرغ عشقهای ابی اشتباه گرفته می شد. پرهای سفید کرمی است


ترجمه:شهرزاد