تالاب گميشان زيستگاه بيش از بيست نوع پرنده
:

گزارشي كه در زير مي خوانيد متعلق به يكي از فعالان محيط زيست مي باشد كه بر روي تالاب گميشان مطالعه داشته اشت اميدواريم اين تالاب از خطر نابودي رها شود :*

جمع ما در اولين بازديد خود همچنان که محو چشم انداز زيباي تالاب با انعکاس آسمان آبي در آن بود و در انتظار مشاهده پرندگان ، با منظره ديگري مواجه شد . بجاي پرندگان تالابي جمعيت قابل توجهي از شتر رو برو شديم که در حاشيه زمين هاي غرقابي دو طرف جاده مشغول چرا بودند. هر چند براي ما اين منظره کاملاٌ غافل گيرانه بود بخصوص وقتي يکي از شتر ها را مشاهده کرديم که با تابلوي سازمان حفاظت محيط زيست در مورد مشخصات تالاب گردن خود را مي خاراند . همچنان که پيش مي رفتيم به منطقه مرزي نزديک تر مي شديم و تالاب بکر تر مي شد . اگر در قسمت هاي پايين دست تالاب اراضي کشاورزي به داخل محيط تالاب نفوذ بيشتري داشت و چراي دام و شتر بيشتر مشاهده مي شد ، ولي در 7 کيلومتري مرز به علت مقررات و ممنوعيت هاي مرزي و جلوگيري از چرا ، تالاب بکر تر شده و جلوه هاي زيبايي از حضور پرندگان مشاهده مي شد . پرندگانی را که ما مشاهده کرديم عبارت بودند از : فلامينگو به تعداد بسيار زياد که حتي در قسمت هايي از تالاب به شکل جزيره هاي صورتي رنگ، زيبايي خيره کننده اي داشتند . همچنين لک لک سفيد ، عقاب ، مرغابي سر حنايي ، خودتکا ، پرستو ، کاکايي و آبچليک و... متاسفانه به علت مه و عدم تجهيز به دوربين هاي حرفه اي موفق به گرفتن عکس هاي خوبي از اين مناظر نشديم .


[IMG][/IMG]

در گفتگويي که با دو محيط بان اين تالاب آقايان نوري و عظيمي داشتيم آقاي نوري پرندگاني که خود تاکنون در اين تالاب مشاهده کرده است را چنين بر شمارد :

فلامينگو – عقاب شاهي – بالابان ( نوعي عقاب) – قو – حواصيل – پرلا – سار – مرغابي سر حنايي – مرغابي سر سبز – گيلانشاه خال دار – کوکر – آبچليک – خوتکا – کاکايي - لک لک – پليکان و تعداد ديگری که خاطرشان نمانده بود.

آبچليک Tringa ochropus
بالابان Falco -cherrug
پرستوي دريايي معمولي Sterna hirundo

دليجه - Falco naumanni

کوکر Syrrhaptes paradoxus

کاکايي صورتي Larus genei

سليم طلايي Pluvialis apricaria[IMG][/IMG]

در جزوه تالاب هاي ايران ( سازمان حفاظت محيط زيست ) از 22 گونه پرنده در اين تالاب نام برده شده است شامل : چوب پا- پرستوي دريايي نوک کلفت ، معمولي ، کوچک و پرستوي دريايي گونه سفيد – غاز پيشاني سفيد – خروس کولي – کوکر دم دراز – کوکر شک سفيد- سليم طلايي – بوف برفي - - شاه بوف – چکاوک بال سفيد – سليم شني – غاز خاکستري – چنگر معمولي – فلامينگوي بزرگ – چنگر معمولي – عقاب دريايي دم سفيد – عقاب شاهي و دليجه کوچک. بعلاوه در اين تالاب تا کنون بيش از بيست گونه ماهی شناسايي شده است نظيركپور ماهيان . اين خانواده با دو جنس و سه گونه متنوع ترين ماهيان اين تالاب مي باشند ، سه خار ماهيان، شيشه ماهيان، كفال ماهيان، سوف ماهيان ، گاو ماهيان، و.....

از پستانداران مرتبط با تالاب نيز از فک درياي خزر ، روباه و شغال نام برده شده است .

شكار پرندگان و عدم اجراي دقيق محدوديت ها براي شكارچيان

◄ شکار

آقاي نوري يکي از محيط بانان تالاب گميشان ، شش سال از 12 سال خدمت خود را در اين منطقه گذرانده و از آزادگان مي باشد . وي د رگفتگويي که با اعضاء بازديد کننده کانون ديده بانان زمين در آبان ماه 84 داشتند در مورد ويژگيهاي تالاب گميشا ن و مخاطرات آن از جمله شکار و مشکلات محيط بانان اين تالاب مطالبي را گفتند که چکيده اي از اين گفتگو در زير مي آيد :

[IMG][/IMG]

آقاي نوري مي گويد :

پرندگان اين تالاب عمدتاٌ پرندگان مهاجر هستند که با سرد شدن هوا در بخش هاي روسيه به اين تالاب مي آيند اين پرندگان معمولاً از آبان ماه وارد ایران مي شوند وتا اوايل فروردين در اين جا مي مانند . ايشان گفتند : يکي از مشکلات اين تالاب شکار بي رويه است. البته امسال به دليل شيوع آنفولانزاي مرغي مجوز شکار داده نشده است ولي در سال هاي گذشته با آغاز فصل پاییز که فصل شکار است، دو روز در هفته اجازه شکار داده مي شود. اگردر سال پيش همين موقع به اينجا مي آمديد با انبوهي از شکارچيان مواجه می شدید. آنان از سراسر ايران مي آيند گاه تعداد آنها در يک روز به بيش از چهار هزار شکارچي هم می رسد.گاه به علت ازدحام شکار چي ها همديگر را هم مورد اصابت تير قرار داده اند . سال پيش يک نفر اينجا کشته شد . حضور اينهمه شکارچي به خوبي نشان مي دهد که اين تالاب از نظر جمعيت و تنوع پرندگان در اين فصل سال چقدر غني و متنوع مي باشد . بعد تصور کنيد که شکار اين تعداد شکار چي چه سربي را وارد تالاب مي کند !

در خصوص مجوز نحوة مجوز شکار ايشان گفت:

براي هر پروانه شکار در يک سال 6 هزار تومان مي گيريم و هر شکار چي با ورود به محوطه، تنها مي تواند 6 پرنده شکار کند ( 4 مرغابي و دو پرنده از انواع ديگر ) . ولي بار ها ديده شده است که يک نفر حتي در يک روز چند بار از محوطه خارج و دوباره به آن وارد شده و از اين سهميه چندين بار استفاده کرده است! بعلاوه گاه ما 150 پرنده را هم از يک نفر و در يک نوبت گرفته ايم.

البته اگر شکارچي بیش از حد مجاز ( 6 پرنده) شکار کند ما او را جريمه مي کنيم .بدين صورت :

⋆- قو 120 هزار تومان

⋆-- فلامينگو 120 هزار تومان


[IMG][/IMG]

⋆- مرغابي20 هزار تومان

⋆- کوکر 20 هزار تومان ( کوکر شبيه کبک است )

⋆- پرلا 6 هزار تومان( پرنده اي کاملاٌ سياه است و فقط سر آن سفيد است )

- گيلانشاه 6 هزار تومان

⋆آبچليک و ساير پرندگان نيز عموماٌ همان 6 هزار تومان است.

از آقاي نوري سئوال شد که 6 هزار تومان قيمت 4کيلو مرغ است آيا بنظر شما اين پرندگان همان ارزش را دارند ؟ ايشان گفتند:

بنظر من دولت بايد پروانه شکار را يکصد هزار تومان و بيشتر بکند در اين صورت تعداد شکار چي کم مي شود . يعني يک راهش گران کردن پروانه است و راه ديگر آن بيشتر کردن جريمه هاست که شکار چيان بيشتر از مجوز داده شده شکار نکنند و براي شکار برخي پرنده ها نيز مجازات هاي سنگين ديگري بگذارند . به عنوان مثال اگر قرار شود من مجازات ها را تعيين کنم براي شکار " قو " مجازات را مي گذاشتم. قو پرنده عجيبي است. وقتي تفنگ را به سمتش بردي برمي گردد و مثل انسان نگاهت مي کند و وقتي تير خورد گريه مي کند . وقتي ماده اش را بزنند ، قوي نر به نقطه اي از دريا مي رود و آنجاآنقدر گريه مي کند تا بميرد . وقتي نر را بزنند همين کارا ماده مي کند . ولي متاسفانه افراد سود جو و فرصت طلب تنها به شکار فکر مي کنند .

در اينجا پرنده هاي ديگري نيز وجود دارد نظير " بالابان " و " باز" که تا 10 ميليون تومان نيز خريد و فروش مي شود و به کشور هاي خليج برده مي شود .

[IMG][/IMG]

از آقاي نوري در مورد مشکلات محيط بان اين تالاب پرسيده شد و ايشان گفت :

در حال حاضر ما شش محيط بان هستيم که به شکل شيفتي کار مي کنيم که اين تعداد براي حفاظت از تالاب با اين وسعت که از شمال بندر ترکمن شرو ع و تا مرز ترکمنستان ادامه دارد و با توجه به حجم مشکلات بسيار کم است . بعلاوه حقوق ما حدود 160 هزار تومان است با اين حقوق به عنوان مثال خود من ، بجاي اينکه به منطقه فکر کنم در فکر اين هستم که سرما دارد مي آيد و بچه من هنوز کاپشن و کفش مناسب براي سرما ندارد. بايد دولت ماموران محيط بانرا تامین کند.

نسرين دخت خطيبي 1384-پايگاه اطلاع رساني ديده بانان زمين
www.earthwatchers.org/gomishan.html