نام
:افتاب پرست جکسون_Jackson's Chameleon

نام علمی: Chamaeleo jacksonii

خانواده
: Chamaeleonidae

سایز نهایی:تا 30 سانتی متر.

مشخصات:این افتاب پرست قوض مشخصی بر پشت کمر خود دارد.همچنین تاج بلندی بر روی سر مشاهده میشود.
جنس نر دارای 3 عدد شاخ بر روی سر خورد است.
دم به صورت مخروطی است و بیش از نیمی از طول بدن طویل است.
رنگ پیوسته با توجه به نور محیط عوض میشود.ولی عموما" به رنگ زیتونی یا خاکی دیده میشود.

تغذیه:در طبیعت به حشرای و بیمهرگان علاقه نشان میدهند.در صورت نگه داری میتوان انها را با جیرجیرک ها و عنکبوت های کوچک تغذیه کرد.همچنین میتوان برای انها سالاد سبزی و میوه فراهم کرد.

زیستگاه:مناطق گرم و خشک

خواستگاه:افریقا_کوه های کنیا