نام:اژدهای اراسته_Plumed basilisk

نام علمی: green basilisk_double crested basilisk

خانواده: Corytophanidae

سایز نهایی:60 سانتی متر تا یک متر.

مشخصات:رنگ بدن سبز مایل به ابی میباشد که رنگ جنس نر غلیظ تر از جنس ماده است.البته در طبیعت ممکن است به رنگ های دیگهر هم دیده شود.
جنس نر بر روی سر تاج بلندی دارد.این تاج برای ماده ها کوچک تر است.همچنین دو تاج دیگر بر روی کمر و یکی بر روی دم مشاهده میشود.
دم بیش از نصف طول بدن است.
جنس نر:

[IMG]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Plumedbasiliskcele4_edit.jpg/220px-
Plumedbasiliskcele4_edit.jpg[/IMG]

جنس ماده:
تغذیه
:همه چیز خوارند.در طبیعت حیوانات کوچک مانند حشرات و جوندگان و سوسمار های کوچک غذای انها را تشکیل میدهد.در صورت نگه داری میتوان انها را با سالاد سبزیجات و میوه جات و جیجیرک ها و جوندگان کوچک تغذیه کرد.

تولید مثل:ماده تخم های خود را بین خاک های سست و مرطوب قرار میدهد.تخم ها بعد از 8 تا 10 هفته باز میشوند.

زیستگاه:مناطق مرطوب و معتدل و گرم.

خواستگاه:حوزه ی امریکای مرکزی_اکوادور_مکزیک