مرغ عشق دومین طوطی کوچک در دنیا می باشد نگهداری مرغ عشق در اسارت بعنوان پت سابقه طولانی مانند سایر اقوام طوطی سانش ندارد با اینحال تعداد زیادی از مردم اظهار علاقه برای نگهداری از این طوطی بعنوان پت کرده اند.

مرغ عشق می توان بصورت تکی , جفت و یا گروهی نگهداری شود.

سرزمین مرغ عشق استرالیاست جایی که 9گونه مرغ عشق یافت می شود. در حال حاضر در اثر جهش های ژنتیکی به این تعداد گونه اضافه شده است.

صادر کردن این پرندگان از قرن 17 آغاز شد.
نام بسیاری از گونه های مرغ عشق توسط صادر کنندگان که اطلاعات را درباره آنها طبقه بندی می کردن ثبت شده مثلا مرغ عشق فیشر به این علت به این نام گذاشته شده که توسط صادر کننده به اسم دکتر چی ای فیشار صادر شده است.

زمانی که مرغ عشق تبدیل به حیوان خانگی محبوب شد پرورش دهندگان تلاش بیشتری برای پرورش این طوطی کردن.
پرروش مرغ عشق برای پرورش دهندگان امری راحت بود و با موفقیت خوبی همراه بوده است.

هزینه مرغ عشق از 50 دلار تا 250 دلار بسته به جهش رنگی متغیر است.

ترجمه:شهرزاد