نام:لاکپشت خالدار_Spotted Turtle

نام علمی: Clemmys guttata

خانواده: Emydidae

سایز نهایی:تا 12 سانتی متر.

مشخصات:لاک به صورت بیضی شکل میباشد.همچنین رنگ لاک مایل به قهوه ای تیره و یا سیاه است.
خال های زرد و طلایی رنگ از مشخصات بارز این لاکپشت است.
پوست خود این لاکپشت قرمز میال به سفید و یا نانجر کمرنگ است.

تغذیه:گیاهان دریایی و بعضی از حشرات دریایی غذای این لاکپشت را در طبیعت تشکیل میدهند.در صورت نگه داری میتوان انها را با کنسرو های اماده ی گاو و گوسفند تغذیه کرد.

زیستگاه:مناطق ساحلی با باتلاق های کم عمق و رودخانه های جریان کم.

خواستگاه:امریکای مرکزی_کانادا_پرو_مکزیک