قبل از اینکه اقدام به خارج کردن طوطی رام شده از قفسش کنید ، باید به چند نکته احتیاتی توجه خاص کنید . در صورتیکه بال طوطی چیده نشده باید تمام پنجره های اتاق بسته باشد .


اگر اکواریم دارید روی انرا بپوشانید .


چنانچه شومینه روشن دارید، باید جلوی ان با توری سیمی بسته باشد که اگر طوطی به طرف ان پرواز کرد ، خود را نسوزاند .

حتی رام ترین طوطی ها را نباید بدون مراقبت در یک اتاق در خارج از قفس تنها گذاشت . اگر طوطی رام را در خارج از قفس در یک اتاق تنها بگذارید ، علاوه بر خساراتی که ممکن است با منقار قدرتمندش به وسایل خانه برساند ، ممکن است با جویدن سیم های برق منقارش با سیم لخت تماس بگیرد و بوسیله جریان برق کشته شود .


شماری از گیاهان خانگی مثل دیفن باخیا برای طوطی شما سمی هستند. بنابراین یا باید انها را از اتاق خارج کنید یا مراقب طوطی باشید که ان گیاهان را نخورد.

رنگ آمیزی هایی که در انها رنگ بکار رفته حاوی عنصر سرب است ، یک خطر دیگر محسوب می شود .

طوطی ها به اثر سمی سرب بسیار حساسند . از دست دادن تعادل بدن ، یکی از علائم مسمومیت با سرب است . بنابراین اگر شما لوله های آب قدیمی در منزل دارید ، بهتر است آب تصفیه شده یا آب معدنی در اختیار طوطی خود بگذارید .