خانواده بوبی

Family Sulidae

بوبی نقابداربوبی نقابدار - Masked Booby

بوبی نقابدار جنس نر و ماده - Male & female Masked Booby

بوبی نقابدار در پرواز - Masked Booby in flight

بوبی نقابدار و جوجه در آشیانه - Masked Booby and chickانگليسي : Masked Booby

فرانسوي : Fou masque

لاتين : Sula dactylatraمشخصات :

75 سانتي*متر ؛ نــر و ماده همشكل . پرنده*اي است دريايي و خيلي بزرگ با دمي نوك تيز و بال*هاي دراز ، باريك و نوك*تيز . پروبالش تماما سفيد است ، بجز شاهپرهاي نخستين و ثانوي بال كه قهوه*اي مايل به سياه مي باشد . دمش سياه است و پوست بدون پر صورت و گلويش خاكستري مايل به آبي مي باشد . پرنده نابالغ سراسر قهوه*اي است و با گذشت زمان به سرعت كمرنگ*تر مي شود . پرواز بوبي نقابدار ، مستقيم و معمولا در ارتفاع كم و توام با بالبازروي*هاي كوتاه مدت است ، ولي هنگام تغذيه با بال*هاي باز اوج مي گيرد . به دنبال ماهي از ارتفاع سي*متري و يا بيشتر با سر به درون آب شيرجه مي رود .زيستگاه :

جز هنگام زادوولد ، هميشه در دريا است . به*طور دسته*جمعي معمولا روي لبه تخته*سنگ*هاي ساحلي و جزاير سنگي وسط آب آشيانه مي سازد .پراكندگي :

بوبی نقابدار از جمله پرندگانی*ست که به صورت اتفاقی در سواحل بلوچستان و تنگه هرمز ديده شده است .

منبع:پرندگان ایران