نام:لاکپشت دندانه ای افریقایی_African Side-necked Turtles_East African Serrated Mud Turtle

نام علمی: Serrated Mud Turtle _Pelusios sinuatus

خانواده
: Pelomedusidae

سایز نهایی
:تا 50 سانتی متر هم گزارش شده است.اما به طور معمول بین 20 تا 30 سانتی متر.

مشخصات:رنگ لاک خاکستری مایل به قهوه ای میباشد.
همچنین رنگ پوست بدن خاکستری مایل به سفید با نقاط سیاه میباشد.

تغذیه:تقریبا" همه چیز خوارند.غذای انها در طبیعت از خرچنگ ها ماهی ها و جیر جیرک ها و گیاهان دریایی تشکیل شده است.

خواستگاه
:مناطق معتدل و گرم.مناطق پست.سواحل.

خواستگاه
:شرق افریقا_ماداگاسکار