معاون دريايي سازمان حفاظت محيط زيست:
علت مرگ نهنگ*ها در سواحل خليج فارس بررسي مي*شود
ايرن: معاون دريايي سازمان حفاظت محيط زيست از بررسي علت مرگ 2 نهنگ در سواحل جنوب ظرف چند روز گذشته خبر داد.

محمد باقر نبوي در گفت*وگو با فارس گفت: درمنطقه جزيره خان که از جزاير منطقه حفاظت شده موند است اطراف دير لاشه نهنگ مرده*اي ديده شده که طولش 12 متر است.
وي با بيان اين*که علت مرگ هنوز مشخص نيست، گفت: به دليل اين*که همراه با ساير نهنگ*ها نبوده و به صورت تنها در دريا مشاهده شده تشخيص علت مرگ بسيار سخت است.
معاون دريايي سازمان حفاظت محيط زيست تصريح کرد: نهنگ*ها معمولاً به دليل کهولت سن و يا برخورد با پروانه کشتي*ها و شناورها يا گم کردن مسير دچار مرگ مي*شوند.
وي در ادامه به مرگ نهنگ ديگري در بخشي از سواحل خارکو اشاره کرد و گفت: لاشه نهنگ ديگري نيز در اطراف منطقه گناوه و خارگو در 2 روز پيش مشاهده شده است که طول آن حدود 9 متر است و بر روي سطح آب شناور بوده است.
نبوي با تأکيد بر اين*که علت مرگ اين نهنگ نيز مشخص نيست، اظهار داشت: لاشه اين نهنگ*ها به ساحل نرسيده و بر روي آب شناور بودند که به مأموران محيط زيست اعلام مي*شود.
وي با اشاره به اين*که مرگ نهنگ*ها در دست بررسي است، گفت: بايد آثار ظاهري گونه را به طور دقيق بررسي کرده و نظر نهايي را اعلام کنيم.www.iren.ir