نام:شاه مار کبری_King Cobra

نام علمی: Ophiophagus hannah

خانواده
: Elapidae

سایز نهایی:تا 5.6 متر.این مار طولانی ترین مار سمی جهان است.

مشخصات:رنگ پوست قهوه ای مایل به زیتونی میباشد.حاشیه های فلس های پوست به رنگ سیاه و سفید هستند.
فلس های روی سر بسیار بزرگ میباشد.
زیر شکم کرم و یا زرد است.در فک خود دو دندان نسبتا" بزرگ دارد که به غذه ی سم وصل است.این مار سم را به داخل طعمه خود تزریق میکند.
فک این مار بسار قابل انعطاف میباشد.این مار میتواند با استفاده از حسگر های خود که از زبان و غذه ی سمی سق تشکیل شده است طعمع ی مورد نظر را از چند متری کشف کند.

تغذیه:رژِم غذایی این مار را جوندگان کوچک و بزرگ .پرندگان و حتی مار های سمی و غیر سمی تشکیل میدهد.

تولید مثل:ماده میتواند بین 20 تا 40 عدد تخم بگذارد.

زیستگاه:جنگل های انبوه و کوهستان ها و دشت ها با سواحل و دریا های کم عمق.

خواستگاه:جنوب و جنوب شرقی اسیا.