نام:ایگوانای دریایی گالاپاگوس_Galapagos Marine Iguana

نام علمی: Amblyrhynchus cristatus

خانواده: Iguanidae

سایز نهایی:نر ها تا 1.7 متر.ماده ها تا 1.2 متر

مشخصات:پس زمینه ی سیاه رنگ پوست از مشخصات بارز این خزنده است.بالغ ها عموما" خاکستری مایل به سیاه میباشند.در سنین پایین تر حاله ی قرمز رنگ تیره پوست ایگوانا را فراگرفته است.
شاخ های نسبتا" درشتی از پشت گردن تا نواحی دم را فرا گرفته است.دم بیش از نیمی از طول بدن را تشکیل میدهد.

تغذیه:گیاهان و جلبک های دریایی.بند پایان دریایی.

زیستگاه:دریاها و سواحل امریکای جنوبی

خواستگاه:امریکای جنوبی_سواحل گالاپاگوس_مانگرو