ايرن: سازمان بين المللي حفاظت از محيط زيست به طبقه بندي و معرفي 10 لاک پشت کمياب آبهاي شيرين که در معرض خطر انقراض قرار دارند پرداخته است.

به گزارش مهر، لاک پشتها به عنوان يک شاخص مهم در وضعيت سلامت آبهاي شيرين روي زمين به شمار مي روند. به همين منظور "پيتر پل فن ديک" مدير برنامه محافظت از لاک پشتهاي آبهاي شيرين 10 لاک پشت کمياب در معرض خطر انقراض را معرفي و طبقه بندي کرده است.
براساس گزارش National Geographic، وي در اين خصوص توضيح داد: "مشکل کليدي اين جانوران تغييرات زيستگاه آنها است. اين تغييرات به خصوص به دليل سدهايي است که در مسير رودخانه ها زده مي شود. بيش از 40 درصد از گونه هاي لاک پشتهاي آبهاي شيرين زمين در معرض خطر انقراض قرار دارند."
کاهش زيستگاه طبيعي اين گونه ها همراه با شکار و تجارت غيرقانوني آنها موجب شده بسياري از اين گونه ها با تهديد جدي مواجه شوند.
طبقه بندي 10 لاک پشت کمياب ساکن آبهاي شيرين
1- باتاگور کاچوگا (Batagur Kachuga)

به نظر مي رسد که اين لاک پشت گونه "باتاگور کاچوگا" لبخند مي زند. اين گونه زماني در هند، بنگلادش و نپال بسيار ديده مي شد اما پس از شکار اين لاک پشتها براي استفاده از گوشت آنها و همچنين افزايش آلودگي آبهاي محل سکونت اين گونه در حال حاضر تنها يک گروه از اين حيوانات در رودخانه چمبال واقع در قلب هند باقي مانده است.
2- Dermatemys mawii
اين لاک پشت ساکن رودخانه هاي آمريکاي مرکزي از زمان دايناسورها زنده است اما اکنون به دليل تغيير عادت غذايي ساکنان اين منطقه در معرض خطر انقراض قرار گرفته است. در حقيقت مردم اين منطقه با شکار اين حيوان در تالابهاي بسيار دور، از گوشت آن در مراسم مذهبي بومي خود استفاده مي کنند. اين لاک پشت يکي از حدود 350 گونه لاک پشت آبهاي شيرين است.
3- Mauremys annamensis
اين گونه لاک پشت را تنها مي توان در برخي از نواحي تالابي مرکز ويتنام پيدا کرد. تجارت غيرقانوني اين لاک پشت از دهه 90 در بازار چين آغاز شد به طوريکه اکنون تنها تعداد کمي از آنها باقي مانده اند.
اين لاک پشتها در حفظ مردابها نقش مهمي ايفا مي کنند. اين حيوانات از دانه ها محافظت کرده و حشرات و حيوانات مرده را از اين آبها خارج مي کند. اين گونه بيش از 60 سال عمر مي کند و از سن 10 يا 15 سالگي به بلوغ مي رسد.
4- چيترا چيترا (Chitra chitra)
اين لاک پشت غول پيکر لاک نرم، ساکن رودخانه هاي آسياي جنوب شرقي است. وزن اين لاک پشت عظيم مي تواند به 250 کيلوگرم برسد.
5- باتاگور تريويتاتا (Batagur trivittata)
لاک پشت رودخانه هاي ميانمار است که در حال حاضر تنها در حوضچه آبي "ايراوادي" ديده مي شود. تعداد اين لاک پشت به کمتر از 12 نمونه بزرگسال کاهش يافته است. آلودگي آبهاي منطقه به شدت اين گونه را در معرض تهديد قرار داده است.
6- لاک پشت مردابي (Glyptemys muhlenbergii)
اين لاک پشت باريک که تنها حدود 10 سانتيمتر است در باتلاقها به دنبال کرمها و لارو حشرات مي گردد. بيش از 95 درصد از مردابها و باتلاقها زيستگاه اين لاک پشت را مي سازند که امروز به کارخانه تبديل شده اند. به طوري که تنها درصد کمي از اين حيوان بين نيويورک و تنسي زندگي مي کند.
7- لاک پشت چيني رودخانه يونان (Cuora yunnanensis)
تصور مي شد که اين لاک پشت منقرض شده است اما در سال 2005 چند نمونه از اين گونه در يک منطقه سري پيدا شد. اين نمونه اکنون تحت يک برنامه پرورش قرار دارد و دانشمندان در تلاشند که اين گونه را نجات دهند. اين حيوان در بازار سياه چين حدود 10 هزار دلار به فروش مي رسد.
8- لاک پشت صندوقي (Terrapene Coahuila)
بيشتر نمونه هاي اين گونه در روي زمين زندگي مي کنند اما مي توان آنها را در چشمه ها و مردابهاي مناطق نيمه بياباني شمال مکزيک نيز رديابي کرد. قرار گرفتن زيستگاه اين گونه در نزديکي کارخانجات و شهرهاي بزرگ موجب قفر خاک و نابودي اين لاک پشت شده است.
9- لاک پشت گردن- ماري جزيره روتي (Chelodina mccordi)
اين لاک پشت در سال 1994 در جزيره کوچک روتي در اندونزي کشف شد. اين جانور که گردني بلند شبيه به گردن مار دارد در گروه حيوانات نادر قرار گرفته است چرا که در نخستين سالهاي قرن 21 نقريبا منقرض شده بود. به همين منظور سازمانهاي محيط زيست پيشنهاد ارائه فضاهاي محافظت شده را براي نجات اين گونه و کنترل بيشتر تجارت غيرقانوني اين گونه محافظت شده، دادند.
10- لاک پشت لاک نرم قرمز غول پيکر (Rafetus swinhoei)
تنها چهار نمونه از اين لاک پشت در دنيا باقي مانده اند. دو نمونه بزرگسال از اين گونه در چين زندگي در اسارت دارند. اين دو گونه باهم جفتگيري کرده اند اما تاکنون توليدمثل نداشته اند. يک نمونه تنها نيز در درياچه "هوان کيم" در هانوي زندگي مي کند و به عنوان نماد استقلال ويتنام شناخته مي شود. دانشمندان در تلاش براي توليدمثل آن دو گونه در اسارت هستند.www.iren.ir