مهندس اسکندري:
برداشت بیش از توان مراتع سبب برهم خوردن ترکیب گیاهی می شود
ایرن – مرتضی گلپور: مهندس نگهدار اسکندری گفت: برداشت بیش از توان مراتع دو اتفاق را سبب می شود. نخست سبب نقصان پوشش گیاهی شده و در ادامه باعث برهم خوردن پوشش گیاهی مراتع می شود.

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: حضور بیش از حد دام ها در مراتع که هم می تواند از نظر زمانی باشد و هم از نظر تعداد دام ها، سبب کمبود مراتع از نظر گیاهان خوب و خوشگوار می شود، چرا که دام ها تمام این علوفه وگیاهان را چریده و مصرف می کنند.
وی افزود : بهره برداری از مراتع همواره باید متعادل بوده و بین تولید علوفه و بهره برداری از آن همواره توازن را ایجاد کرد.
اسکندری در چرایی ضرورت این امر گفت: تا علاوه بر حفظ ذخایر ژنتیکی، امکان تجدید حیات مراتع نیز به آن داده شود.
این مقام سازمان جنگل ها خاطرنشان کرد: تنها در این صورت است که مراتع خواهند توانست کارکرد های زیست محیطی خود را برای نسل های آینده انجام دهند.www. iren.ir