انجمن جهانی حمایت از حیوانات تحت عنوان WSPA در زمینه حمایت از حیوانات در سطح جهان مشغول فعالیت است. این انجمن بر این باور است که حمایت پایدار از حیوانات در صورت همکاری تمامی انسان ها میسر می باشد.
بدین منظور نیروهای خود را در قالب شبکه جهانی با بیش از هزار سازمان عضو در 156 کشور متمرکز نموده است.

این انجمن به دلیل ذیل توانسته در امر حمایت از حیوانات به موفقیت دست یابد:


1- با تحت مراقبت پزشکی قرار دادن حیوانات اهلی و غیر اهلی ساکن در مناطق بحران زده و ابداع سیستم های هشدار دهنده قبل از وقوع حوادث.
2- رهایی خرس ها از بی رحمانه ترین شرایط زندگی و کمک به حامیان آن ها در جهت زمینه سازی برای بقای این حیوانات.
3- واکسیناسیون و کنترل تولید مثل گربه ها و سگ های ولگرد و روشن سازی اذهان عمومی در خصوص نگهداری مسئولانه از حیوانات خانگی.
4- همکاری با سازمان های بین المللی از قبیل سازمان جهانی بهداشت WHO و سازمان جهانی غذا FAO و سازمان ملل متحد UN در رابطه با مسائل تغذیه ای و حفاظت از محیط زیست.


وظایف WSPA

این سازمان بیش از 50 سال است که در بیشتر کشور های جهان به خصوص مناطقی که در آن ها اقداماتی اندک در زمینه حمایت از حیوانات صورت گرفته و یا تا به حال اقدام موثری در این خصوص انجام نشده، با شدت و حدت بیشتری فعالیت می کند.

اقدامات حمایتی WSPA در زمینه های ذیل متمرکز شده است:
حیوانات خانگی :کمک به بهبود شرایط زندگی سگ ها و گربه های ولگرد و انجام اقداماتی علیه رفتار های بی رحمانه متداول با حیوانات.


هدف سازمان: مسئولیت پذیر نمودن صاحبان برای داشتن رفتاری شایسته با حیوانات خود.حیوانات غیر اهلی: انجام اعمالی علیه رفتار بی رحمانه و یا کشتار حیوانات وحشی به دلیل استفاده تجاری از آن ها برای تولید لوازم زندگی و دیگر وسایلی که به عنوان سوغات وصنایع دستی خریداری می شود.
علاوه بر این برنامه های WSPA مقابله با نگهداری زجر آور این حیوانات و هم چنین پرورش جمعیت حیات وحش می باشد.


حیوانات اهلی : اقداماتی علیه نگهداری جمعی حیوانات برای مقاصد صنعتی و یا برای انجام کارهای طاقت فرسا در مزارع، برنامه هایی ناهمسو با حمل و نقل حیوانات خانگی آن هم صرفا برای استفاده غذایی از آن ها.

اقدامات امدادی WSPA در مناطق بحرانی
گروه های امداد فوری WSPA به مناطق بحران زده یاری می رسانند:
این سازمان حیواناتی را که در پی حوادث طبیعی و یا فجایع ناشی از جنگ در معرض خطر قرار می گیرند یا مجروح می شوند نجات می دهد و از آن ها مراقبت می کند.
بدین ترتیب WSPA پس از زمین لرزه در شیلی و یا بعد از وقوع گردباد در میانمار مراقبت های پزشکی خود از حیوانات و ارسال غذا برای آن ها را آغاز نمود و اقدام به ایجاد اصطبل های موقت کرد.
از آن جایی که بخش اعظمی از جمعیت جهان به این حیوانات وابسته است، این سازمان به این طریق نه تنها به حیوانات امداد رسانده بلکه زمینه بقاء بسیاری از انسان ها را نیز فراهم نموده است.

برگرفته از ماهنامه ی نسخه