نام:ایگوانای سبز_Green Iguana

نام علمی: Iguana

خانواده: Iguanidae

سایز نهایی:در اسارت بین 1.2 تا 1.7 متر.در طبیعت تا 2.4 متر.

مشخصات:دم بیش از نیمی از طول بدن را تشکیل میدهد.طول دم گاهی 3 برابر طول بدن است.
در ایگوانا ی سبز دم به رنگ سبز و قهوه ای است.به صورت تکه تکه
بر پشت کمر این مارمولک ها شاخ هایی وجود دارد.این شاخ ها در نواهی سر به بلندترین انداره ی خود رسیده اند.در پشت کمر و دم این شاخ ها کوتاه تر میشوند.
جنس نر دارای شاخ های بلند تر و نوک تیز تری است.
انگشتان دست و پا 5 عدد میباشد.انگشتان پا به صورت یکسان و هم اندازه نیستند.زیر گلوی انها دارای پوستی ظریف است.که پوست زیر گلوی جنس نر بزرگ تر است.

تولید مثل:جنس ماده میتواند تا 30 عدد تخم را در لانه ی شنی پنهان کند.

زیستگاه:مناطق مرطوب جلگه ای

خواستگاه:مناطق مرکزی و جنوبی امریکا_برزیل_انتیل_پاراگو ئه