قوانین و مقررات ورزش ماهیگیری توسط فدراسیون ورزشهای همگانی

ماهيگيري ورزشي، تنها روش خارج كردن ماهي از آب نيست چرا كه روشهاي آسانتري نيز وجود دارد. آنچه ماهيگيري را ورزشي مفرح و دلنشين مي*سازد شناخت حيات وحش و حفظ ارزشهاي زيست محيطي مي*باشد كه بشر همواره آگاهانه يا ناآگاهانه در بعضي از مواقع برخلاف اين ارزشها گام برداشته و موجبات نابودي محيط زيست خود را فراهم مي*سازد. آنچه مسلم است بشر در طول حيات خود از ماهي بعنوان يك منبع غذايي سهل*الوصول جهت تغذيه بهره مي*جسته است. در ادوار بسيار دور بشر از نيزه*هاي استخواني كه بر نوك چوب صاف و بلندي قرار مي*گرفت به عنوان وسيله*اي براي صيد ماهي استفاده مي*كرده است كه به تدريج توانست قلاب*هايي از استخوان بسازد و آن را در ميان طعمه غذايي مخفي كند و به آب بياندازد تا پس از بلعيده شدن توسط ماهي آنرا از آب خارج نمايند.


اهميت و دلايل جذابيت ورزش ماهيگيري:

۱ـ ماهيگيري به دليل ارتباط مستقيم با آب ، باعث آرامش روح و روان انسان مي*گردد

۲ـ تنوع وهيجان اين رشته بدليل، تنوع فوق*العاده مناطق مناسب ماهيگيري، تعدد روشهاي ماهيگيري و گوناگوني انواع ماهي و فصل گرفتن آنها از اين فعاليت يك رشته ورزشي ميسازد


جنبه هاي* همگاني بودن اين ورزش:

۱ـ عدم داشتن محدوديت سني (*نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، كهنسالان)

۲ـ عدم داشتن محدوديت جنسي ( آقايان و بانوان)

۳ـ داشتن پوشش مناسب و اجتماعي

۴ـ عدم نياز به سالن و تجهيزات ورزشي سرپوشيده كه جهت ساخت آن به منابع مالي فراوان نياز باشد. (*منابع طبيعي آبي، رودخانه*ها، درياچه*ها، سدها،*آبگيرها و...)

۵ـ عدم نياز به شرايط ويژه جسماني و عدم محدوديت قد و وزن حتي *جانبازان و معلولين نيز به راحتي مي*توانند به اين ورزش بپردازند

۶ـ عدم نياز به لوازم وتجهيزات گران قيمت

۷ـ همسو بودن با قوانين و مقررات سازمان حفاظت محيط زيستمسابقات ونحوه مدال آوري اين ورزش:


درمسابقات ورزشي ماهيگيري انتخاب نفرات اول، دوم و سوم با توجه به ويژگي*هاي منطقه و گونه ماهيان منطقه*اي كه مسابقه در آن انجام مي*شود، متفاوت مي*باشد. همچنين موارد خاص از جمله گرفتن ماهيان منحصر به فرد و ... در مدال آوري شركت كنندگان تأثيرگذار مي*باشد.مشخص* نمودن نفرات برتر درمسابقات ***با در نظر گرفتن *شرايط* مختلف*:


۱ـ طول يك ماهي

۲ـ طول كل ماهيان گرفته شده

۳ـ وزن يك ماهي

۴ـ وزن كل ماهيان گرفته شده

۵ـ تعداد ماهي

۶ـ زمان ماهيگيري

۷ـ اولين ورزشكاري كه موفق به گرفتن ماهي شده باشد

۸ـ ورزشكاري در مدت زمان كوتاهي تعداد بيشتري ماهي گرفته باشدبراي انجام مسابقات در نظر گرفتن موارد زير ضروري است :


۱ـ نوع مسابقه رودخانه – درياچه – دريا – ترولينگ ( ماهيگيري درقايق )

۲ـ لباس :پوشش ورزشكاران – كفش ورزشي يا چكمه ،لباس ورزشي شكار ،جليقه ونصب شماره در پشت وروي سينه

۳ـ زمان :براي رودخانه 4 ساعت – درياچه 6 ساعت – دريا 8 ساعت – ترولينگ 3 ساعت

۴ـ محل : جهت برگزاري هر مسابقه به حداقل مسافت : رودخانه هر 25 نفر 300 متر – درياچه هر 30 نفر 500 متر – دريا هر 40 نفر 7—متر ترولينگ فاصله هر قايق 30 متر مسافت هاي اعلام شده براي حداقل نفرات مي باشد

۵ـ داوري : جهت امر قضاوت در هر مسابقه سرداور – داور – كميته فني بايد حضور داشته باشند

۶ـ وسيله :ابزار يا وسيله ماهيگيري در هر بخش – رودخانه – درياچه – دريا – ترولينگ مطابق قانون همان مسابقه است

۷ـ طعمه : طعمه هاي مصنوعي در كليه رقابتها بلا مانع است واستفاده از طعمه هاي طبيعي و تركيبي طبق مقررات همان مسابقه استلوازم و تجهيزات مورد نياز براي ورزش ماهيگيري:۱ ـ چوب ۲ـ چرخ ۳ـ نخ ۴ـ قلاب ۵ـ شناور ۶ـ هزره گرد ۷ـ طعمهمواردهاي خلاف در ماهيگيري ورزشي:


۱ـ ماهيگيري با استفاده از هر نوع تور و يا دام

۲ـ استفاده از مواد منفجره

۳ـ استفاده از جريان الكتريسيته

۴ـ استفاده از مواد سمي و يا ناتوان كننده