نام:لاکپشت روسیه ای_Russian Tortoise_Central Asian Tortoise_لاکپشت اسیای میانه_Afghan Tortoise_ Four-toed

نام علمی: Testudo horsfieldii

خانواده: Testudinidae

سایز نهایی: 10 تا 20 سانتی متر_در طبیعت تا 23 سانتی متر.

مشخصات:لاک برامده و بیضی شکل میباشد.بر روی لاک فلس های برامده وجود دارد.
روی لاک زیتونی رنگ میباشد.بر روی هر فلس برامدگی وجود دارد که رنگ ان کمی تیره تر از زیتونی است.
زیر لاک روشن تز از روی لاک است.دست و پا قهوه ای مایل به زیتونی است.

تغذیه:در رژیم غذایی میتوان سالاد سبزی را قرار داد.
سالاد سبزی میتواند شامل سبزی هایی مثل یونجه و ریحان و کاهو و میوه هایی از قبیل سیب خربزه و گلابی و گیلاس باشد.

نگه داری:در تزاریوم های 100 لیتری میتوان دو عدد(که بالغ نشده اند)را نگه داری کرد.شن بهتر است که از برگ های ریز و مالچ ها همچنین نور مخزن باید با لامپ های ماورابنفش و خورشیدی تامین شود.
دمای تراریوم در نقطه ی گرم باید 32 و در نقطه ی سرد 24 درجه باشد.
برای مخزن باید ظرف اب در نظر گرفت.ظرف اب نباید بسیار بزرگ و بسیار کوچک باشد.

تولید مثل:بعد از 6 تا 8 هفته خواب زمستانی جنس ماده میتواند بین 1 تا 5 تخم بگذارد.تخم ها در شرایط خاص و بعد از گذشت 77 روز در دمای 30 تا 35 درجه ی سانتی گرات باز میشوند.

زیستگاه:جلگه های شنی همراه با علفزاره ها و چمن

خواستگاه:اسیای میانه_روسیه_افغانستان.