نام:بال پیتون_رویال پیتون_Royal Python_Ball Python

نام علمی: Python regius

خانواده: Boidae

سایز نهایی: بین 123 سانتی متر تا 187 سانتی متر.جنس ماده بزرگ تر است.

مشخصات:پس زمینه ی قهوه ای تیره و خال های شکسته شده و نامنظم از مشخصه های این مار است.
خال ها به رنگ طلایی و یا زرد مایل به نارنجی هستند.
پوزه بیضی شکل و دارای سر مثلثی شکل است.همچنین دم کوتاه است.

تغذیه:در طبیعت از جوندگان کوچک استفاده میکنند.در اسارت میتوان انها را با جوندگان کوچک مانند موش و یا پرندگان کوچک تغذیه کرد.برای 10 روز میتوان انها را با یک یا دو موش تغذیه کرد.

نگه داری:یک تراریوم 80 لیتری برای نگه داری این مار کفایت میکند.توجه داشته باشید برای این مار حتما" ظرف اب قرار دهید.تشنگی این مار را به سرعت میکشد.
دمای تراریوم بین 23 تا 32 درجه مناسب است.بهتر است تراریوم را برای این مار مرطوب نگه داریم.

تولید مثل:در طبیعت در فصول بارانی انجام میشود.با ایجاد شرایط مناسب ماده بین 4 تا 8 تخم میگذارد.تخم ها در دمای بین 28 تا 30 درجه بعد از 50 تا 60 روز باز میشوند.

زیستگاه:منطق پست و هموار.مناطق استوایی

خواستگاه:نواحی مرکزی و غربی افریقا