نام:بورمس پیتون_Burmese Python

نام علمی: Python molurus bivittatus

خانواده: Pythonidae

سایز نهایی:به طور متوسط بین 3.5 متر تا 5.8 متر.در طبیعت تا 6.3 متر گزارش شده است.(بورمس یکی از 6 مار بزرگ دنیاست)

مشخصات:پوزه ی بیضی شکل و سر مثلثی پهن ولی کوچکتر از بدن از نشانه ی بورمس است.
رنگ این مار شکلاتی مایل به قهوه ای میباشد.خال های این مار نارنجی مایل به طلایی یا طلایی خالص رنگ است که دور انرا حاشیه ای قهوه ای رنگ احاطه کرده است.
این مار در هنگام پوست اندازی به میزان بیشتری تیره و کدر میشود.

نگه داری:امروزه این مار جای حیوان خانگی را پر کرده است.تراریوم بزرگ و مرطوب همراه با لامپ های خورشیدی و تنه ی درخت و یک استخر کوچک میتواند فظای مناسب را برای این مار بوجود اورد.
ولی بزرگ ترین مشکل این مار ها در هنگام غذادهی مشخص میشود.این مار ممکن است به دست حمله ور شود.
این مار حتی با دیدن بچه های خرد سال تحریک میشود.!

تغذیه:در طبیعت غذای این مارها را پرندگان کوچک و بزرگ و جوندگانی همچون موش و خرگوش تشکیل میدهد.حتی میتوانند بچه خوک ها و بزر ها را بخورند.در صورت نگه داری این نوع مار باید انها را با همین منابع غذایی تغذیه کرد.

تولید مثل:این نوع مار قبل از فصل بهار و تابستان که زمان جفت گیری است به خوبی تغذیه میکنند و تا فرارسیدن فصول ذکر شده میخوابند.بعد از جفت گیری جنس ماده بین 12 تا 32 عدد تخم میگذارد.

زیستگاه
:نیمه ابزی است.در سواحل استپ درختی.علفزار ها و بیشه ها و بوته زار های مرطوب.

خواستگاه:جنوب شرقی اسیا_میامی_ویتنام_تایلند_هن د و ...