عفونت Coliform به همان اندازه که در پرندگان حیات وحش رخ می دهد در پرندگان

در اسارت و حتی پرورشی نیز رخ می دهد و می با بروز و نمایان شدن باکتری و

عفونت بین پرندگان پخش می شود. E. coli قسمت عادی در شکم می باشد که

در بسیاری از پرندگان وجود دارد و در زمانهایی که پرنده تحت استرس و فشار

عصبی زیادیست به حالت باکتری و عفونت نمایان می شود.


علایم:


کاهش اشتها
کاهش وزن
اسهال و استفراغ مکررجلوگیری:


در مکانهایی که پرندگان وحش و یا بیرون خانه وجود دارن نظافت را رعایت کرده و

جای مدفوع پرندگان را بشویین اگر برای پرندگان بیرون ظرف آب و غذا می گذارین

ظروف را مرتب تمیز و تعویض کنین.

برای پرنده خود نیز نظافت را رعایت کنین محیط اطراف پرنده را بشورین همینطور

ظروف آب و غذا و از وارد کردن استرس زیاد به پرنده خودداری کنین. در صورت مبتلا

شدن بر حسب تشخیص دامپزشک نیاز به آنتی بیوتیک می باشد.


ترجمه:شهرزاد
www.avianweb.com