سلام خیلی خشگله ولی من خیلی از ایا میترسم راستی اینا فقط تماشایی هستند یا بیرون یا روی دست هم میان