پرسش و پاسخ متفرقه در مورد تغذیه ی لاکپشت ها در این تاپیک قرار داده میشود.

با تشکر.