نام:اس**** چشم ماری دو خط_two streaked snake eyed skink

نام علمی:ablepharus bivittatus

سایز نهایی:تا 15 سانتی متر

مشخصات:سپرهای جلوی پیشانی بزرگ ، معمولا یک درز میانی تشکیل می دهند و سپر پیشانی را از سپر پیشانی بینی جدا می کنند.
_رنگ پشت بدن زیتونی مایل به خاکستری است.همچنین اندام های حرکتی با رنگ پشت بدن یکسان هستند.و رنگ شکم سفید مایل به سبز.

تغذیه:از حشرات کوچک و بزرگ تغذیه میکند.

تولید مثل:تخم گذاری در اواخر تابستان و اوایل پاییز است.3 تا 4 تخم

زیستگاه:نواحی کوهستانی مرتفع همراه با علفزار.

خواستگاه:اسیای میانه و جنوب غربی اسیا