کبوتران وحشی:


كبوتر وحشی، میلان، ایتالیادسته*ای از کبوتران هستند که به صورت گروهی در شهرها و حومه شهر دیده می*شوند و بعد از بلوغ (حدود ۸ تا ۱۲ ماه پس از تولد بسته به نژاد) با انتخاب جفت، زادوولد حیرت انگیزی می*کنند که در نوع خود جالب است. عموماً کبوتران وحشی، خاکستری و گاه سیاه خاکستری هستند که با آمیخته شدن با نسل کبوتران خانگی که وحشی شده*اند، اینگونه کبوتران را با تلفیقی از رنگ*های کبوتران وحشی و خانگی می*توان شناخت. مانند همه گونه*ها ۲ تخم می*گذارند و بعد از ۱۴ تا ۱۹ روز (بسته به شرایط محیط) جوجه*ها به دنیا می*آیند و تا دو روز از نوعی شیر مخصوص (پرنده محتویات معده را که کاملاً آسیاب شده و با آب مخلوط کرده، به نوعی شیره تبدیل می*کند) جوجه*هایش را تغذیه می*کند. نوع نر پرنده، معمولاً بزرگ تر (به لحاظ جثه و حجم جمجمه) از نوع ماده، قابل شناسایی است. نوع ماده با جثه*ای کوچک*تر و نوکی درازتر از نوع نر قابل شناسایی است.