چَنگَر یا پَرلا پرنده*ای آبزی به رنگ سیاه است که رنگ سر و گردنش براق تر و منقار و پیشانی*اش سفید رنگ است.[۱]

چنگر از راستهٔ درناسانان (Gruiformes) و خانوادهٔ چنگریان (Rallidae) است.

این پرنده بومی ایران است و به فراوانی در ایران وجود دارد.

چارخو از خویشان نزدیک این گونه است.

چنگر اوراسیایی
طبقه*بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: درناسانان
خانواده: چنگریان
سرده: فولیکا


گونه*ها

* چنگر کاکلی Fulica cristata
* چنگر اوراسیایی Fulica atra
* چنگر هاوایی Fulica alai
* چنگر آمریکایی Fulica americana
* چنگر کارائیب Fulica caribaea
* چنگر بال*سفید Fulica leucoptera
* چنگر آندی Fulica ardesiaca
* چنگر پاسرخ Fulica armillata
* چنگر سینه*سرخ Fulica rufifrons
* چنگر غول Fulica gigantea
* چنگر شاخدار Fulica cornuta
* چنگر ماسکارین Fulica newtoni)