چارخو یا چنگر نوک*سرخ یکی از پرندگان است که کنار نیزار زندگی می*کند.[۲]

این پرنده از گونه*های نزدیک به چنگر است. نام چارخو گیلکی و فارسی است.[۳]

از سال ۲۰۰۷ میلادی به علت خشک شدن تالاب گاوخونی در استان اصفهان ایران بیش از ۵ سال است که مهاجرت پرندگان به این تالاب مشاهده نمی*شود و فقط تعداد انگشت*شماری از پرندگان نظیر چارخو در سطح آبگیرهای کوچک اطراف تالاب دیده می*شود

چارخوی معمولی Gallinula chloropus
طبقه*بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
زیررده: نومرغان
فُرورده: نوپرندگان[۱]
راسته: درناسانان
خانواده: چنگران
سرده: Gallinula