آلوچه*خورک یا سسک باغی (نام علمی: Sylvia borin) گونه*ای پرنده است از راسته گنجشک*سانان (Passeriformes)، تیره سسکیان بر قدیم (Sylviidae).

آلوچه*خورک گونه*ای سسک است که در نقاط زیادی از اروپای شمالی و معتدل و غرب آسیا پراکنده است. این پرنده کوچک شاخه*نشین کاملاً مهاجرتی است و در آفریقای مرکزی و جنوبی زمستان*گذرانی می*کند.

آلوچه*خورک پرنده*ای است که بیشتر در بیشه*های پرسایه بسر می*برد و از پوشش زمین برای لانه*سازی بهره می*گیرد. او لانه*اش را در میان بته*های کوتاه و خاربن*ها می*سازد و ۳ تا ۷ تخم می*گذارد.

این پرنده در میان سسک*ها نسبتاً قوی*جثه است و مانند بیشتر سسک*ها حشره*خوار می*باشد. روتنه آن بیشتر قهوه*ای-خاکستری و زیرتنه*اش سپیدگون است.

آواز آلوچه*خورک چهچهه دلنوازی است با نغمه*هایی واضح همانند آواز باسترک سیاه. آواز او شاید با آواز سسک سرسیاه اشتباه گرفته شود ولی از آن آهنگین*تر است.

آلوچه*خورک

طبقه*بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک*سانان
خانواده: سسکیان بر قدیم
سرده: سسکیان
گونه: S. borin


منابع

BirdLife International (2004). Sylvia borin. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.