نام:افعی اورسینی_افعی البرزی_Vipera ursinii eriwanensis

نام علمی:Vipera ursinii eriwanensis

سایز نهایی:ماده تا 70 سانتی متر و نر ها تا 65 سانتی متر.

مشخصات:پوزه و سر باریم و کوتاهتر از مقیاس بدن.چشم ها کوچک تر از سوراخ بینی.
_رنگ بدن خاکستری و یا قهوه ای و یا زرد مایل به قهوه ای است.
_خال ها به صورن پر رنگ و قطور و به رنگ قهوه ای سوخته هستند.

تغذیه:از حشرات و خزندگان کوچک

تولید مثل:تعداد تخم ها در فصل تابستان تا 10 عدد است.

زیستگاه:مناطق ييلاقي جلگه*ها كوهستانها علفزارها نيزارها .

خواستگاه:شوروی_ازبکستان_اذربایجان شرقی