نام:افعی ماکرو_افعی سیاه_Macrovipera lebetina_blunt-nosed viper

نام علمی:Vipera lebetina

سایز نهایی:نر ها تا 150 سانتی متر_ماده ها تا 162 سانتی متر

مشخصات:سر به صورت مثلثی و مجزا از گردن.نوک بینی پهن و دارای لبه ی ظخیم است.
_رنگ بدن به صورت خاکستری . قهوه ای روشن . بژ مایل به صورتی است.
_خال ها به صورت اشکال دایره ای شکل و شاید هم اشکال نامنظم و به رنگ قهوه ای . زیتونی . اجری و یا زرد هستند.ناحیه ی شکم سفید یا زرد روشن است.گاهی با خال های خاکستری و یا سیاه.

تغذیه:از مارمولک ها_پرندگان کوچک_موش ها و تخم پرندگان تغذیه میکند.

تولید مثل: به طور میانگین ماده در فصل تابستان حدود 35 عدد تخم میگزارد.

زیستگاه:کوهستانها_بین بوته ها و علفزار ها و ...

زادگاه:جزایر دریای مدیترانه_لبنان_ترکیه_شمال هند_عراق و ایران