پناهگاه حیوانات دلایل مختلفی برای طرد شدن و واگذاری حیوانات می شنون که 10 مورد ریاج عبارتند از:
1- داشتن تعدا زیادی گربه در خانه و ناسازگاری
2- آلرژی داشتن یکی از افراد خانواده
3- مخارج حیوان
4-نداشتن فضای کافی برای همخونه کوچولو
5- فروش خانه
6- نداشتن شرایط لازم
7- نداشتن فرصت و وقت برای حیوان
8- صاحبخانه اجازه نمی حیوان داشته باشن
9- مسافرت
10- مشکلات شخصی


ترجمه:شهرزاد
منبع:
www.catchannel.com