قبل از انتخاب گیاه مناسب به خاک دقت کنین هرگز از خاکهای کثیف و یا کود استفاده نکنین چون پرندگان علاقه به حفر و خوردن خاک دارن حتما از خاکهای ارگانیک و استریل شده استفاده کنید.

در زیر اسامی برخی از گیاهان غیر سمی گذاشته می شود:

African DaisyAfrican Violet
Aloe VeraBamboo Plants به غیر از بامبوهای چینیBoston FernBougainvillea

BromeliadChristmas CactusCorn Plants در بیشتر منابع به غیر سمی بودن این گیاه اشاره شده ولی توصیه ما استفاده نمردن است چون برای کودکان این گیاه سمی استDate Palm
HibiscusLipstick PlantMajesty Palm
Nerve PlantNorfolk Island Pine
OrchidPurple PassionSpider PlantsSwedish IvyTable FernWax Plant


منبع:

www.avianweb.com