اسم علمی: Datura Stramonium

روش تکثیر :بذر

زمان کاشت: اواخر اسفند

زمان برداشت : اولین برداشت در اوایل تیر، دومین برداشتبین ماههای مرداد – شهریور و سومین برداشت و آخرین برداشت قبل از فصل سرماو در اواخر پائیز انجام می گیرد

اندام مورد استفاده: اندام هوایی
سن رویشی :یکساله

پراکنش جغرافیایی: اطراف تهران و کرج ، ری ، فیروزکوه ، آذربایجان (قره داغ ، ارومیه) بلوچستان ، امام زاده ها شم، گیلان ( بندر انزلی به چرکام) گرگان ، بندر گز، خراسان (شوکت آباد ، نزدیک بیرجند، بینالود) کرمان، سیستان

خواص درمانی :ضددرد
و مسكن و ضدعفونى كننده،رفع نفخ،رفع دردگوش،ضدآسم و ضد سرفه