اسم علمی : Artemesia absinthium

روش تکثیر: بذر و یا از طریق تقسیم بوته

زمان کاشت: اوایل بهار

زمان برداشت: اوایل خرداد تا اواخر شهریور

اندام مورد استفاده : اندام هوایی

سن رویشی: چندساله

پراکنش جغرافیایی: دره هراز ، پل زنگوله، جنوب سیاه بیشه، در استان گیلان عمالو ، ایسپیلی آستارا، آذربایجان، شرق اردبیل ، گردنه حیران، تهران ، بین پلور و اسک ، ارتفاعات رنه، آبگرم، شرق ایران،

خواص درمانی: تب بر ، ضد كرم ، ضد عفوني كنند ، مقوي معده و دور كننده ي حشرات ، تقويت قواي جنسي