اسم علمی:Sisymbrium Sophia

روش تکثیر: دانه

زمان کاشت : در پائیز یا در بهار

زمان برداشت: خرداد تا شهریور

اندام مورد استفاده: دانه

سن رویشی: یکساله یا دو ساله

پراکنش جغرافیایی: اغلب نواحی کشور مخصوصاً مناطق شمال و رشته جبال البرز

خواص درمانی:
التیام دهنده زخم و جراحات است.
جوشانده خاکشیر برای رفع اسهالهای ساده و رفع ترشحات زنانگی مفید است.خاکشیر ادرارآور است.
خاکشیر تب*بر است.برای دفع کرم مفید است.
التهاب کلیه را برطرف می*کند.
سرخک و مخملک را درمان می*کند.
خاکشیر صدا را باز می*کند.
برای از بین بردن کهیر و التهابات پوستی از خاکشیر استفاده کنید.
از گلها و برگهای گیاه می*توان برای رفع بیماری ناشی از کمبود ویتامین C استفاده کرد
سنگ کلیه را دفع می*کند.