چيني ها اين بار اهداف بيزينسي خود را روي شكم انسانها پياده كرده و تخم مرغ مصنوعي راهي بازار كرده اند.

كاملا شبيه تخم مرغ واقعي به نظر رسيده و هنگام پخت و پز نيز ظاهري زيباتر دارند. براي درست كردن پوسته تخم مرغ از كربنات كلسيم استفاده كرده و براي زرده و سفيده نيز از مواد شيميايي مانند سديم ژلاتين،كلسيم كلرايد، زاج سفيد و مواد رنگي استفاده مي كنند.

ورود اين نوع تخم مرغ كه از اواخر سال 2009 به بازار شروع شده خشم اذعان عمومي را برانگيخته و كشورهاي خارجي بيم آنرا دارند كه تخم مرغ چيني بازارشان را فرا گيرد.