تغییر رژیم غذایی گاهی باعث کاهش ریزش پرها و مانع خشکی و سوزش پوست بدن پرنده می شود.

چناچه ریزش پر زیادی در پرنده خود حس می کنید مواد غذایی زیر را قطع کنید:

شکر سفید
محصولات کارخانه ای ( به استثنا مواد غذایی ارگانیک)
نمک
غذاهای سرخ شده
مواد غذایی حاوی مواد شیمیایی
مواد دارای رنگ شیمیاییاگر با رعایت موارد بالا باز شاهد ریزش پرها بودین پیشنهاد می شود لیست زیر را نیز قطع و یا کم کنید این پیشنهاد برای همه پرندگان نیست:

سویا
ذرت( ذرت که در داخل بسته بندیهای غذاییست)
بادام زمینی
تخمه آفتاب گردان
سیب زمینی شیرین
گندم
semolina

در مصرف مواد غذایی زیر تعادل را رعایت کنید:
فلفل شیرین
سیب زمینی
گوجه فرنگی
بلال


در صورت مشاهده پرکنی یا پر ریزی غیر فصلی تمام مواد غذایی گفته شده را برای چندین هفته به کل قطع کنید. و بعد بهبودی یکی یکی مواد غذایی را وارد کنید توجه داشته باشین اضافه کردن یکی یکی باشد با دیدن حساسیت و واکنش به یکی از مواد غذایی ماده غذایی که پرنده شما حساسیت دارد را پیدا می کنید و برایش جایگزینی پیدا می کنین. مثلا اگر به لوبیا سویا حساسیت داشته باشد می توان افو در تکه های کوچک جایگزین کرد.


ترجمه:شهرزاد
www.avianweb.com