[IMG].ir/files/ib33iqp8ensjznzzewot.jpg[/IMG]

دانشمندان قورباغه جدیدی را کشف کرده اند که به اندازه یک نخود است و کوچکترین قورباغه ای است که تا کنون در آسیا، افریقا و اروپا شناخته شده است.
این گونه جدید بسیار کوچک در جزیره بورنئو در جنوب شرقی آسیا کشف شده است. قورباغه های نر بالغ در این گونه جدید در ابعاد 6/10 تا 8/12 میلیمتر هستند و روی درخت زندگی می کنند. این قورباغه های نخودی با نام علمی «میکروهیلا نپتیکولا» شناخته شده اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دکتر ایندرانیل داس از انستیتو نوع زیستی و حفظ محیط زیستی در دانشگاه مالزیایی ساراواک در این باره گفت: ما در ابتدا تصور می کردیم که این قورباغه ها بچه های گونه های دیگر هستند اما پس از مطالعات بیشتر متوجه شدیم که در واقع گونه جدیدی را میکروقورباغه ها بوده و بالغ هستند.
منبع:ايرن