مسافرت با گربه


اکثر گربه ها از مسافرت بیزارند، بنابراین بایستی سفرهای خود را به حد اقل کاهش دهید. با وجود این اگر قصد داشتید گربه را نیز با خود به سفر ببرید، بهتر است که همیسه از یک سبد سر بسته که دارای منافذ هوا باشد استفاده نمایید. زیرا وقتی گربه ازاد است ممکن است از پنجره به بیرون بپرد و علاوه بر این حواس راننده را پرت کند و باعث تصادف گردد. قبل از مسافرت چیزهایی که بایستی برای گرببه بردارید عبارتند از:

بستری برای توالت گربه. غذای مخصوص. اب اشامیدنی. ظروف غذایش. پتو. اسباب بازی های مخصوص او و سبد حمل و نقل
.

می توانید قبل از مسافرت های طولانی به گربه داروی ارام بخش بدهید. برای این کار، نیم ساعت یا یک ساعت قبل از مسافرت گربه را جهت تزریق دارو نزد دامپزشک ببرید. اثر داروی ارامبخش تا هفت ساعت باقی می ماند. در مورد گربه هایی که مستعد ماشین گرفتگی هستند، از هشت ساعت قبل از مسافرت به گربه غذا ندهید و حداقل سه ساعت قبل از سفر مایعات هم به گربه ندهید. اگر گربه در طول مسافرت تنهایت، مقدار بیشتری داروی مسکن به گربه تزریق کنید تا مطمین شوید حیوان در طول سفر در خواب خواهد بود


سبد مسافرتیاین سبذ از لوازم ضروری می باشد، حتی اگر از آن فقط برای بردن بچه گربه نزد دامپزشک استفاده کنید، زیرا بارها دیده شده وقتی بچه گربه به صورت ازاد در ماشینی نزد دامپزشک برده شده، صاحبش را چنگ زده. یک سبد خوب باید حد اقل 305 میلی متر عرض، 455 میلی متر طول و 305 میلی متر ارتفاع داشته باشد.