اسم علمی:ziziphora tenuir

روش تکثیر:بذر

زمان کاشت:اواخر تابستان - اوایل پائیز

زمان برداشت: مرحله شروع گلدهی

اندام مورد استفاده:اندامهای هوایی

سن رویشی:چند ساله

پراکنش جغرافیایی:شيركوه : اطراف يزد ، تفت و مهريز

خواص درمانی:از كاكوتي به عنوان تقويت كننده معده ، دافع درد و مقوي قلب استفاده ميشود . گرد برگ آن جهت معطر نمودن اغذيه استفاده مي شود . خلط آور و بادشكن است .