اسم علمی: Hyssopus officinalis

روش تکثیر:بذر

زمان کاشت:اوایل بهار

زمان برداشت: اگر هدف از کاشت استفاده از پیکر رویشی آن برای ادویه باشد اوایل گل دهی باید برداشت شوند . اگر به منظور استخراج اسانس کشت شده باشد گیاهان را در مرحله گل دهی کامل (اوایل تابستان) باید برداشت نمود

اندام مورد استفاده: اندام هوایی

سن رویشی:چند ساله

پراکنش جغرافیایی:به حالت خودرو در نواحی جنوبی اروپا ، آسیای صغیر ،روسیه و ایران می روید شمال غربی ایران مانند آذربایجان بعضی از نواحی بلوچستان (فلور ایران)

خواص درمانی:
سرفه و ناراحتی های ریوی را برطرف می کند .
نرم کننده سینه است
خلط آور است
معده را تقویت می کند
نفخ شکم را برطرف می کند
ادرار آور است
درد شکستگی را می توان با کمپرس زوفا آرام کرد