تترا شعله:

نام: تترا شعله / Flame Tetra / تترا فون ريو / تترا آتشين

نام علمي : Hyphessobrycon flammeus

خانواده : كاراسيده / Characidae

زادگاه:
امريكاي جنوبي ، سواحل شرقي برزيل

سایز نهایی
: 1.5 اينچ ( 4 سانتي متر )

حجم تانك
: 10 گالن

شرايط آب
: PH مناسب 7.8 تا 8 ( ترجيحا 6.5 تا 7 ) / DGH مناسب 25 (ترجيحا 10 ) / دماي مناسب 26 تا 28 درجه سانتي گراد .

تغذيه
: بيشتر غذاهاي خشك مخصوص ماهيان كوچك گهگاهي ميتوان به آنها آرتيميا و كرم خوني هم داد .

جنسيت : باله هاي مقعدي ماهي نر قرمز پررنگ است اما در ماهي ماده اين باله ها كم رنگ و گاهي متمايل به زرد است . روي باله هاي سينه اي ماهي ماده نقطه هاي سياه ديده مي شود كه در ماهي نر اين چنين نيست .

تکثیر : تخم گذار

خلق و خو : ماهي كوچك و آرامي است و بهتر است آنها را در دسته هاي 6 تايي نگهداري كرد .