تترا باله بلند:

نام:تترای باله بلند_Longfin Blackskirt Tetra_Blackskirt Hifin Tetra

نام علمی:Gymnocorymbus ternetzi

خانواده:Characidae

زادگاه:امریکای جنوبی

سایز تانک:تانکی در حدود 80 لیتر

سایز نهایی:تا 5.5 سانتی متر رشد میکنند.(2.25 اینچ)

شرایط اب : ph بین 5.8 تا 8.5 برای انها مناسب بوده و دمای بین 21 تا 26 درجه را میپسندند.

همزیستی:از سایر تترا ها و ماهیان صلح جو میتوان در کنار انها استفاده کرد.

تغذیه:همه چیز خوارند.غذاهای گرانولی و کرم های توبیفیکس برای انها مناسب است.

تعیین جنسیت:ماده ها شکم بزرگتری دارند.نر ها رنگشان غلیظ تر و درخشان تر است.

تکثیر:تکثیر انها در اسارت کار مشکلی است.انها تخم ها را بر روی گیاهان و شاخه های انها قرار میدهند.

چند نکته:پیشنهاد میشود که این ماهی ها را در دسته های اجتماعی (ترجیخا" بالای 6 عدد) نگهداری کنید.سیفون اب اکواریوم به سلامتی انها کمک میکنند.